Kuluttamiseen liittyvät ympäristökysymykset eivät ole aina helppoja. On monta tapaa toimia luonnon kannalta kestävästi ja hyvin. Tankin toiminta perustuu seuraaville arvoille:

1. Nykyinen tapamme kuluttaa on kestämätön ja vaatii täydellistä päivitystä.

Todellinen muutos syntyy kokonaan uudesta asenteesta ja ajattelutavasta. Viherpesulla ei ole mitään tekemistä ympäristöystävällisyyden kanssa.

2. Ilmastonmuutos pitää ottaa tosissaan ja sen hillitseminen kuuluu meille kaikille.

Yksilön ratkaisuilla on merkitystä, oli hän sitten päättäjä, yrittäjä, suunnittelija, kuluttaja, toimittaja tai muu vaikuttaja. Yksi tärkeimmistä ilmastoteoista on äänestäminen.

3. Luonnolla on itseisarvo ja sen monimuotoisuutta pitää kunnioittaa.

Luonnonvaroja tulee käyttää harkiten ja turhaa kuluttamista välttää kaikin tavoin.

4. Luotettava tieto ja yritystoiminnan läpinäkyvyys ovat välttämätön osa muutosta.

Ilman tietoa on mahdotonta käydä rakentavaa keskustelua.

5. Vastuullinen kuluttaja huoltaa, korjaa tai korjauttaa sekä kierrättää käyttämänsä tuotteet.

Kuluttajan vastuu ei rajoitu ostopäätökseen vaan kattaa tuotteen koko elinkaaren.

6. Kaikkea ei tarvitse omistaa.

Asioita voi myös jakaa, lainata ja kierrättää.

7. Itse tekeminen kannattaa.

Itse tekeminen auttaa ymmärtämään asioiden valmistusprosesseja ja hidastamaan kulutustahtia. Lisäksi se säästää usein rahaa.

8. Terveen kuluttamisen perusta on terve luontosuhde.

Terveellä luontosuhteella on suora yhteys luontoa kunnioittaviin kulutusvalintoihin. Kukaan ei halua tuhota sellaista, jonka kokee merkitykselliseksi ja tärkeäksi.

9. Jokaisella elävällä olennolla on oikeus hyvään elämään.

Lihansyönti nykyisessä mittakaavassaan on sietämätön ratkaisu sekä tuotanto- että villieläinten hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi sillä on merkittävä vaikutus sekä ilmastonmuutokseen että maankäyttöön.

10. Vaikeistakin asioita pitää uskaltaa puhua avoimesti ja rohkeasti.

Ympäristökysymysten monimutkaisuus ei ole riittävä syy jättää niitä käsittelemättä.