Tankin teema 2: Matkailu

Kaukomaille pitää päästä nopeasti ja halvalla – vai pitääkö? Moni sivuuttaa lentämisen aiheuttamat päästöt sillä, että ne ovat pinta-alavaikutuksiltaan pienemmät kuin esimerkiksi ruoantuotannon aiheuttamat päästöt. Lentoliikenteen päästöjen oletetaan kuitenkin kasvavan eikä lentämisen kehittyminen energiatehokkaammiksi yksinään riitä, jos lentäminen lisääntyy entisestään. Miten itse edistää kestävää matkailua?

Ratkaisu löytyy läheltä – nimittäin suomalaisesta luonnosta ja kotimaisten kansallispuistojen saavutettavuudesta. Luontokuvaaja, outdoor-toimittaja ja intohimoinen kalanainen Marinella Himari mentoroi Tankissa kestävän matkailun teemaa:

”Yksi tämän ajan suurimmista ongelmista on ihmisen vieraantuminen luonnosta. Ensimmäisenä tulisi kiinnittää huomiota 40 upean kansallispuistomme saavutettavuuteen – näistä valtaosa on tavoitettavissa ainoastaan omilla autoilla eikä julkisliikennettä muutamaa kohdetta lukuun ottamatta ole. Kun joukkoliikennettä luontokohteisiin parannettaisiin tai ihmiset uskaltautuisivat rohkeammin mukaan esimerkiksi kimppakyyteihin, olisi meillä oikeasti mahdollisuus tuoda luonto lähemmäs arkeamme ja itseämme. Mitä tutummaksi luonnon hienous, ainutlaatuisuus ja hauraus tulee, sitä todennäköisemmin haluamme myös sitä suojella.”